VUOKRAUSEHDOT JA TIETOSUOJA­SELOSTE

VUOKRAUSEHDOT

Fefefone, 22.1.2023

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

1.1 Fefefone (jäljempänä "Vuokralleantaja"), Y-tunnus 3310694-4

1.2 Vuokraava henkilö tai yritys (jäljempänä "Vuokralleottaja")

1.3 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.fefefone.fi:n tai muun Vuokralleantajan omistaman verkkosivun tai palvelun (jäljempänä "Palvelu") kautta tapahtuvaan irtainten laitteiden vuokraukseen. Vuokraus tapahtuu Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä. Vuokralleantaja omistaa vuokrattavan laitteen.

2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT

2.1 VUOKRAUKSEN KOHDE JA SOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleottajan Palvelun kautta valitsema laite ("Laite"). Laite on Vuokranantajan omaisuutta eikä sitä saa vuokrata, lainata, pantata tai luovuttaa muulla tavoin edelleen.

Vuokralleottaja lähettää varauspyynnön Palvelun kautta ja varauspyynnön lähettäessään hyväksyy nämä sopimusehdot itseään sitoviksi. Mikäli varauspyyntöä koskeva laite on vapaana syntyy sopimus, kun Vuokralleantaja on vastaanottanut varauspyynnön. Mikäli pyydetty laite ei ole vuokrattavissa Vuokralleantaja tarjoaa tilalle laitetta, jolloin sopimus syntyy, kun Vuokralleottaja on ilmoittanut hyväksyneensä tilalle tarjotun laitteen.

Laite lähetetään postitse lähimpään postikonttoriin tai pakettiautomaattiin. Lähin postin toimipiste valitaan postin verkkosivujen ehdotuksen mukaisesti lomakkeessa ilmoitetun osoitteen perusteella.

2.2 VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Laite on ollut sovitusti noudettavissa. Vuokra-aika päättyy kaksi päivää Vuokralleottajan valitseman palautuspäivämäärän jälkeen edellyttäen, että Laite on palautettu kaikilta osin Vuokranantajalle. Vuokra-aika on Vuokralleottajaa sitova. Mikäli Vuokralleottaja ei palauta Laitetta vuokra-ajan päättyessä, tulee Vuokralleottajan maksaa korvausta Vuokralleantajalle kohtien 3.5 sekä 3.6 mukaisesti.

Mikäli Vuokralleottaja palauttaa Laitteen etuajassa, ei Vuokranantaja ole velvollinen korvaamaan lyhentynyttä vuokra-aikaa.

2.3 VUOKRAHINTA, MAKSAMINEN JA MAKSUTAVAT

Laitteen vuokrahinta ilmoitetaan tuotekohtaisesti Palvelussa. Vuokralleottaja maksaa Laitteen mukaisen vuokrausmaksun Vuokralleantajalle. Vuokrattavien laitteiden vuokrahinnat sisältävät 24% arvonlisäveron (Alv 24%).

Vuokrahinta maksetaan sen jälkeen, kun Vuokralleantaja on hyväksynyt varauspyynnön sähköpostitse. Maksutapoina ovat sähköpostilasku ja käteinen.

Onnistuneen maksutapahtuman jälkeen Vuokralleottajan antamaan sähköpostiosoitteeseen toimitetaan vahvistus maksusta.

2.4 TOIMITUS

Vuokralleottaja noutaa vuokraamansa laitteen postin palvelupisteestä. Laite toimitetaan postin palvelupisteeseen joka on lähellä vuokralleottajan antamaa osoitetta.

2.5 LAITTEEN SÄILYTYS, KÄYTTÖ ja KÄYTTÖÖNOTTO SEKÄ VASTUUKYSYMYKSET

Vuokralleottaja vastaa siitä, että Laitetta säilytetään ja käytetään sisätiloissa. Laitteen vahingoittaminen tai hävittäminen on kielletty. Mikäli Laite vahingoittuu, häviää tai tuhoutuu vuokra-aikana, on Vuokralleottajan ilmoitettava tästä välittömästi Vuokralleantajalle. Vuokralleottaja on vastuussa Laitteen vahingoittumisesta, häviämisestä tai tuhoutumisesta Vuokralleantajalle kohdan 3.3 mukaisesti.

Vuokralleottaja on vastuussa Laitteen kunnon tarkastuksesta vastaanotettuaan Laitteen. Laite on tarkastettava ennen sen käyttöönottoa. Vuokralleottaja vastaa Laitteen huolellisesta säilytyksestä ja Laitteen asianmukaisesta käytöstä vuokra-aikana.

Vuokralleottajan vastuulla on tutustua Laitteen käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Vuokralleantaja ei ole vastuussa Laitteen käytön aikana tapahtuvista vahingoista tai laitteen käytöstä aiheutuvista välillistä vahingoista.

Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa laitetta eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

2.6 LAITTEEN PALAUTUS

Vuokralleottaja palauttaa Laitteen viimeistään valitsemanaan palautuspäivämääränä, pakattuna samaan laatikkoon jossa Laite toimitettiin, ja samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottaja liimaa mukana tulevan postin palautslomakkeen laatikkoon. Laite tulee tämän jälkeen palauttaa postin toimipisteelle.

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Laitteen Vuokralleantajalle siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Laitteen puhdistus- ja kunnostuskulut/ uushankintahinnan sekä Laitteen noutokulut täysimääräisinä.

3. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU JA VELVOLLISUUDET

3.1 Sen lisäksi, mitä kohdissa 2.1 - 2.6 mainitaan, vastaa Vuokralleottaja myös kohtien 3.1 - 3.6 mukaisista velvollisuuksista.

3.2 Vuokralleottaja vastaa antamiensa yhteystietojen paikkaansa pitävyydestä. Vuokralleantaja ei ole velvollinen hyvittämään Vuokralleottajalle tämän vääristä yhteystiedoista johtuvia vahinkoja tai palauttamaan vuokrahintaa, mikäli Vuokralleottaja ei esimerkiksi saa tarvittavia tietoja Laitteen noutoa varten väärien yhteystietojen vuoksi.

3.3 Vuokralleottajan tulee ilmoittaa Laitteen vahingoittumisesta tai katoamisesta välittömästi Vuokranantajalle. Vuokralleottaja on täysimääräisesti vastuussa Laitteen vahingoittumisesta ja katoamisesta vuokra-aikana. Fefefone voi tarkistaa kuljetusvahinkoja koskevat valitukset ja, mikäli ne ovat oikeutettuja, hyväksyä ne vain, jos niistä on ilmoitettu välittömästi toimituksen yhteydessä postille ja Vuokralleantajalle.

Vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan varastetusta, vahingoittuneesta tai kadonneesta Laitteesta Vuokralleantajalle laitteen uushankintahintaa ja / tai korjauskustannusta vastaavan korvauksen. Päätöksen Laitteen korjauksesta ja / tai uuden laitteen hankinnasta tekee Vuokralleantaja.

3.4 Vuokralleottaja on velvollinen Laitetta noutaessaan tarkastamaan erityisen huolellisesti laitteen lisäosineen, kuten laturin, infotaulun ja virtalähteen johdon laadun ja kunnon. Mikäli Laite antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä, ennen Laitteen käyttöönottoa.

3.5 Mikäli Vuokralleottaja ei palauta Laitetta viimeistään vuokra-ajan päättyessä, on Vuokranantajalla oikeus laskuttaa Vuokralleottajalta vakiokorvauksena 30 euroa. Vakiokorvauksen lisäksi Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajalta vuokra-ajan ylittävästä ajasta 60 euroa jokaiselta alkavalta vuorokaudelta jokaisen Vuokralleottajan vuokraaman Laitteen osalta, kunnes kukin Laite on palautettu postin toimipisteelle ja Vuokralleantaja on saanut tästä tiedon. Mahdollisesta maksumuistutuksesta Vuokralleantajalla on oikeus periä maksumuistutusmaksu määrältään viisi (5) euroa. Maksumuistutuksen jälkeen Vuokralleantajalla on oikeus siirtää asia perintäyhtiölle, joka veloittaa perinnästä Vuokralleottajalta palveluhinnastonsa mukaisen maksun.

3.6 Mikäli Vuokralleottaja ei palauta Laitetta viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, on Vuokralleantajalla oikeus kohdan 3.5 mukaisen korvauksen lisäksi veloittaa Vuokralleottajalta hänen vuokraamansa Laitteen uushankintahinta täysimääräisenä.

4. MUUT EHDOT

4.1 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Vuokralleantajalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli Vuokralleottaja on antanut vääriä tietoja, laiminlyönyt vuokran maksamisen, hoitanut Laitetta näiden sopimusehtojen vastaisesti tai rikkonut muutoin sopimusta. Vuokralleottajan tulee tällöin palauttaa Laite postin noutopisteeseen ilman aiheetonta viivästystä. Vuokralleantajalla on tällöin oikeus mahdollisiin korvauksiin kohtien 2.6, 3.3, 3.5 ja / tai 3.6 mukaisesti.

4.2 VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä sähköpostitse osoitteeseen info@fefefone.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille. Peruutus on tehtävä viimeistään 60 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, tällöin koko varausmaksu palautetaan Vuokranottajalle. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 60 vrk ennen vuokra-ajan alkua, Vuokralleantajalla ei ole velvollisuutta hyvittää peruutettuja varauksia.

4.3 ILMOITUKSET

Mikäli Laite katoaa, vahingoittuu tai häviää vuokra-aikana, tulee Vuokralleottajan olla välittömästi yhteydessä Vuokralleantajaan Palvelun kautta tai info@fefefone.fi. Mahdollisesta varkaustapauksesta Vuokralleottajan tulee ilmoittaa välittömästi myös Poliisille.

5. VUOKRALLEANTAJAN VASTUUNRAJOITUS

5.1 VUOKRALLEANTAJAN VASTUUN YLÄRAJA
Vuokralleantajan vastuu Vuokralleottajaa kohtaan rajoittuu aina ja kaikissa tapauksissa Vuokralleottajan Vuokralleantajalle maksamaan Vuokrahintaan.
5.2 VÄLILLISET VAHINGOT
Vuokralleantaja ei vastaa Vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välillisistä vahingoista.
5.3 KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUVAT VAHINGOT
Vuokralleantaja ei vastaa kolmannelle osapuolelle syntyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

6. PAIKANNIN

Varkaustapahtumien estämiseksi Vuokralleantaja on asentanut laitteeseen AirTag-paikantimen. Vuokraamalla Laitteen Vuokralleottaja hyväksyy paikantimen käytön Laitteessa. Vuokralleottaja vastaa, ettei paikanninta tai Laitteen merkintöjä poisteta Laiteesta.

7. RIIDANRATKAISU

Mikäli sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

TIETOSUOJASELOSTE

Kuka tietojasi käsittelee

Yritys
Fefefone, 65100 Vaasa

Yhteyshenkilö
Willy Öhman
info@fefefone.fi

Kenen tietoja käsittelemme

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät

Mistä saamme tiedot

Tiedot kerätään varauspyyntölomakkeen, yhteydenotolomakkeen, sähköpostin ja/tai evästeiden kautta.

Tiedot, joita käsittelemme

Kun rekisteröidyt Palveluumme tai verkkosivujemme osioihin, jotka edellyttävät rekisteröitymistä tai muutoin annat meille henkilötietojasi verkkosivujemme kautta, sinua pyydetään antamaan meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Voimme käsitellä seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Toimitusosoite
 • IP-osoite

Emme käsittele henkilötietoja, jotka on luokiteltu arkaluonteisiksi tiedoiksi asetuksen EU 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus tai "GDPR") mukaisesti.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme tietojasi

Käsittelemme henkilötietojasi vastataksemme yhteydenottopyyntöösi, varauspyyntöösi, kohdentaaksemme markkinointia ja kehittääksemme tämän sivuston toimintaa.

Sinun ollessa asiakkaamme, henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Tietoja käytetään rekisteröidyn palvelutilauksien toteuttamiseksi.

Ohjelmat, jotka käsittelevät tietojasi

 • Webnode
 • Gmail

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi

Poistamme henkilötiedot, kun viimeisestä laskutuksesta on kulunut kuusi vuotta. Mikäli laskua ja mahdollisia perintäkuluja ei ole maksettu säilytysajan päättymiseen mennessä, säilytämme tietoja siihen saakka, kun määrä on kokonaisuudessaan maksettu tai sitä ei enää voida vaatia maksettavaksi.

Oikeutesi

 • Pääsy henkilötietoihin ja siirto-oikeus: Sinulla on oikeus tutustua ja tarkastaa henkilötietosi ja saada kopio meille antamistasi henkilötiedoista.
 • Oikeus tietojen oikaisuun: Pyrimme varmistamaan, että henkilötietosi ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Voit pyytää meitä korjaamaan tai poistamaan tiedot, jotka mielestäsi ovat virheellisiä.
 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Vastustamisoikeutta ei ole siltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja on välttämätöntä sen toimeenpanemiseksi tai kun käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.
 • Suoramarkkinointikielto: Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää lopettamaan henkilötietojesi käsittely sähköistä suoramarkkinointia varten.
 • Poisto-oikeus: Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn ja vaatia meitä poistamaan henkilötietosi rekistereistämme. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi ja pyytää henkilötietojesi poistamista, ota yhteyttä yhteyshenkilöön. Noudatamme pyyntöäsi, ellei ole laillista syytä olla tekemättä niin. Henkilötietojesi säilyttämiselle voi esimerkiksi olla ylivoimainen laillinen syy, kuten lakisääteinen velvoite, jota meidän on noudatettava, tai jos säilyttäminen on välttämätöntä, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on jokin seuraavista:
  • henkilötietojen käsittely on lainvastaista, jolloin rekisterinpitäjän lähtökohtainen velvollisuus on poistaa tiedot, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön (poistamisen) rajoittamista;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Oikeus tehdä valitus: Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto:
  • Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
  • Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
  • Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
  • Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Kuinka suojaamme tietosi

 • Suojaamme internetyhteyden (https)
 • Salaamme tietoja (kryptaus)
 • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat